ΑΕΛ

Καταγγελία κατά της ΑΕΛ στην Οικονομική Αστυνομία-Ξεκινά έρευνα για την εκκαθάριση της ΑΕΛ

Καταγγελία κατά της ΑΕΛ στην Οικονομική Αστυνομία-Ξεκινά έρευνα για την εκκαθάριση της ΑΕΛ

Το τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας διενεργεί έρευνα αν η ΑΕΛ έχει τηρήσει όλες τις νόμιμες δ

Σελίδες