Αχελώος

Ο Κέλλας στο περιφερειακό συμβούλιο για την εκτροπή του Αχελώου: Οι κυβερνώντες οδηγούν σε ερήμωση τον θεσσαλικό κάμπο

Ο Κέλλας στο περιφερειακό συμβούλιο για την εκτροπή του Αχελώου: Οι κυβερνώντες οδηγούν σε ερήμωση τον θεσσαλικό κάμπο

«Διακρίνουμε μια  σχεδόν τιμωρητική διάθεση που διαπνέουν δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για το θ

Σελίδες