Αρχαίο Θέατρο

175.000 ευρώ για εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας - Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση

175.000 ευρώ για έργα στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας - Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση

Νέα ώθηση στην υπόθεση του Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας, στην πορεία ένταξης έργων στο νέο ΕΣΠΑ, δ

Καλά μαντάτα για Λάρισα από... Ναύπλιο! Το «Διάζωμα» εκπονεί μελέτη για το Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Καλά μαντάτα για Λάρισα από το... Ναύπλιο! Το «Διάζωμα» εκπονεί μελέτη για το Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Την χρηματοδότηση της μελέτης αναλαμβάνει το «Ιδρυμα  Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου» -Ομι

Σελίδες