Δήμος Λαρισαίων

Μειώσεις 20% των δημοτικών τελών για επαγγελματίες και 5% για τις κατοικίες από τον δήμο Λαρισαίων - ΠΙΝΑΚΑΣ

Μειώσεις 20% των δημοτικών τελών για  επαγγελματίες και 5% για τις κατοικίες από τον δήμο Λαρισαίων - ΠΙΝΑΚΑΣ

Σημαντικές μειώσεις των ανταποδοτικών τελών του Δήμου Λαρισαίων, που φτάνουν στο 20% για τις επαγ

Σελίδες