ΕΝΠΕ

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας: Να παραταθεί η προθεσμία καταβολής οφειλών μισθωμένων βοσκήσιμων γαιών

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας: Να παραταθεί η προθεσμία καταβολής οφειλών μισθωμένων βοσκήσιμων γαιών

Να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα η προθεσμία καταβολής οφειλών μισθωμένων βοσκήσιμων γαιώ

Σελίδες