Εθνική Οδός

Μετ' εμποδίων το Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Δείτε σε ποιο σημείο και μέχρι πότε θα εκτρέπεται η κυκλοφορία

Μετ' εμποδίων το Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Δείτε σε ποιο σημείο και μέχρι πότε θα εκτρέπεται η κυκλοφορία

Από παρακαμπτήριους δρόμους θα διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών –

Σελίδες