Κάπνισμα

Λάρισα: Η Δημοτική Αστυνομία... ξεχύνεται στην πόλη από σήμερα για τους παραβάτες του καπνίσματος!

Λάρισα: Η Δημοτική Αστυνομία... ξεχύνεται  στην πόλη από σήμερα για τους παραβάτες του καπνίσματος!

Μετά τις πόλεις της Δυτικής Θεσσαλίας, όπως στα Τρίκαλα για παράδειγμα, η αντικαπνιστική εκστρατε

Σελίδες