Καρδίτσα

Στα αντιπλημμυρικά αντλιοστάσια που κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας ο περιφερειάρχης

Στα αντιπλημμυρικά αντλιοστάσια που κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας ο περιφερειάρχης

Κώστας Αγοραστός: ««Προστατεύουμε τους οικισμούς, τις καλλιέργειες, το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Σελίδες