καθηγητής

Λάρισα: "Γύρισε" τις πόλεις της Θεσσαλίας ως καθηγητής σε σχολεία και δεν είχε πτυχίο

Λάρισα: "Γύρισε" τις πόλεις της Θεσσαλίας ως καθηγητής σε σχολεία και δεν είχε πτυχίο

Μπορεί να μην διέθετε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όμως κατάφερε να γίνει καθηγητής Μουσικής κα

Σελίδες