Κλειστά όλα τα σχολεία αύριο στο Δήμο Κιλελέρ

Πέμ, 12/01/2017 - 11:50 / Tags: Δήμος Κιλελέρ, Σχολεία, Χιόνι
Κλειστά όλα τα σχολεία αύριο στο Δήμο Κιλελέρ

Από το γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κιλελέρ Αθανασίου Νασιακόπουλου κοινοποιήθηκε η παρακάτω απόφαση.
Ο Δήμαρχος Κιλελέρ έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις της παρ. 4 περίπτωση 27 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 « Νέα
      Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
      Καλλικράτης»
2.- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου Κιλελέρ
     και συγκεκριμένα τα φαινόμενα χιονόπτωσης και παγετού.
3. Την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των εκπαιδευτικών μας μονάδων αποφασίζει:
Τη διακοπή των μαθημάτων σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες του Δήμου μας, ήτοι στα Νηπιαγωγεία, στα Δημοτικά Σχολεία, στα Γυμνάσια, στα Λύκεια  καθώς και   στο Ειδικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων του Δήμου Κιλελέρ την Παρασκευή 13-1-2017