Λαρισαίος

Ο Λαρισαίος τραπεζικός που έγινε ζωγράφος... Η πρώτη έκθεση ζωγραφικής του ∆ηµήτρη Μάναγα στο Μύλο του Παππά

Έκθεση ζωγραφικής του ∆ηµήτρη Μάναγα στο Μύλο του Παππά

Στην ισόγεια αίθουσα του Μύλου του Παππά (κεντρικό κτήριο), υπό την αιγίδα της Αντιδηµαρχίας Πολι

Σελίδες