Νίκος Συνάπαλος

Τα δύο αδέρφια από τη Λάρισα που κάνουν μικρά αριστουργήματα πάνω στο ξύλο! ΦΩΤΟ

Τα δύο αδέρφια από τη Λάρισα που κάνουν μικρά αριστουργήματα πάνω στο ξύλο! ΦΩΤΟ

Δύο αδέρφια από τη Λάρισα, ανήσυχα και με έντονη καλλιτεχνική φύση αποφάσισαν κάποια στιγμή να με