ΟΑΕΔ πρόγραμμα απασχόλησης 1.459 ανέργων: Πότε λήγει η προθεσμία

Παρ, 13/10/2017 - 12:10 / Tags: ΟΑΕΔ, άνεργοι
ΟΑΕΔ πρόγραμμα απασχόλησης 1.459 ανέργων: Πότε λήγει η προθεσμία

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων. Διαβάστε όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την απασχόληση πλήρους απασχόλησης, 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών. Οι άνεργοι καλούνται να έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Η προθεσμία αιτήσεων για τις επιχειρήσεις λήγει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.
Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ

To Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίθηκε απαραίτητο στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση  14,40 ευρώ την ημέρα. Η επιχορήγηση αφορά κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο, η οποία δεν θα ξεπερνά τις 25 μέρες ανά μήνα. Θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου. Ενώ θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της (με καταγγελία σύμβασης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης, εθελουσία έξοδο), στο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα γίνεται ηλεκτρονικά. Πώς; Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, που περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Αυτή είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΕΣΠΑ, http://www.espa.gr
Πηγή: newsit.gr