παγετός

Ανακοίνωση του δήμου Κιλελέρ για τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό 

Ανακοίνωση του δήμου Κιλελέρ για τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό 

Ο Δήμος Κιλελέρ ενημερώνει τους παραγωγούς που έπαθαν ζημιά από τον παγετό ότι έχει γίνει αναγγελ

Σελίδες