Παιδεία

Εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος χορήγησης μεταδιδακτορικών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος χορήγησης μεταδιδακτορικών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχοντας θέσει ως στόχους την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής

Σελίδες