Οι 210 προσλήψεις εκπαιδευτικών για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία

Τετ, 08/11/2017 - 12:44 / Tags: Εκπαιδευτικοί, Προσλήψεις
Οι 210 προσλήψεις εκπαιδευτικών για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις εκπαιδευτικών για τη στήριξη μαθητών με αναπηρία. Ο πίνακας με τα ονόματα.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, γίνονται προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται 210 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ και ΠΕ04.ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Η σχέση πρόσληψης είναι εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Οι 210 προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ

Οι προσλήψεις εκπαιδευτικών γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18». Κωδικός ΟΠΣ 5009815 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017. Τότε θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν. Σκοπός είναι η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (2017-2018) βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα ονόματα για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.
Πηγή: newsit.gr