Πολιτισμος

Βραδιές κινηματογράφου από τον Σύλλογο Γυναικών Νομού Λάρισας « Άλκηστις»

Βραδιές κινηματογράφου από τον Σύλλογο Γυναικών Νομού Λάρισας « Άλκηστις»

Ο Σύλλογος Γυναικών Νομού Λάρισας « Άλκηστις» με τη συνεργασία του σκηνοθέτη Άκυ Μητσούλη διοργαν

Σελίδες