Πρόσκληση του ΣωματείουΕικαστικών Λάρισας 8, προς τους επαγγελματίες εικαστικούς του Νομού Λάρισας

Τετ, 22/11/2017 - 19:00 / Tags: Σωματείο Εικαστικών Λάρισας 8
Πρόσκληση του ΣωματείουΕικαστικών Λάρισας 8, προς τους επαγγελματίες εικαστικούς του Νομού Λάρισας

Με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του «Σωματείου Εικαστικών Λάρισας 8», το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, καλεί όλους τουςεπαγγελματίες πτυχιούχους εικαστικούς του νομού Λάρισαςνα γίνουν μέλη του.
Συγκεκριμένα, με στόχο την ανασυγκρότηση του σωματείου, οι πτυχιούχοι εικαστικοί, καθώς και τα ήδη υπάρχοντα μέλητου σωματείουπου κατάγονται, κατοικούν ή εργάζονται στον νομό Λάρισας καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα εξής :
·Αντίγραφο πτυχίουαπόΚαλών ΤεχνώντηςΕλλάδας ή του Εξωτερικού

(Σε περίπτωση που δεν είναι πτυχιούχοι, αλλά είναι μέλη τουΚαλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καλούνται να αποστείλουν το αντίστοιχο αποδεικτικό/ βεβαίωση)
·Ενημερωμένο βιογραφικό, και πρόσφατη φωτογραφία
·Στοιχεία Επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου
·3-5φωτογραφίες του πρόσφατου ή του αντιπροσωπευτικού τουςεικαστικού έργου

Με την αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών, θα αποτελούν έγκυραμέλη του σωματείου, ενώ παράλληλα, θα αποκτήσουν ένα διαδικτυακό προφίλ, στον νέο ιστότοποτου σωματείου, όπου θα προβάλλεται το εικαστικό τουςέργο.
Συνδυαστικά με την προβολή των καλλιτεχνών και του εικαστικού τουςέργου στη σελίδα του σωματείου, θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής ατομικού έργου και απότα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σωματείου. Κάθε μήνα θα επιλέγεται έναςκαλλιτέχνης-μέλος τουσωματείου και θα προβάλλεται το έργο του.
Με τη συμμετοχή ενόςεπαγγελματίαεικαστικού καλλιτέχνη στο «Σωματείο Εικαστικών Λάρισας 8», διασφαλίζεται η προβολή τηςεικαστικής του δημιουργίας, υπερασπίζεται η τέχνη που παράγει ωςκοινωνική αξία, και αυξάνει τα μέτρα προφύλαξης των πνευματικώντου δικαιωμάτων.
Για την εγγραφή σας, στο σωματείο εικαστικών Λάρισας 8, παρακαλείσθενα αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπωςαναγράφονται παραπάνω
στο emailτου σωματείου:artsom.lar8@gmail.com