Πολιτισμος

Εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας αφιερωμένη στην ίδρυση της ΕΠΟΝ 

Εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας αφιερωμένη στην ίδρυση της ΕΠΟΝ 

Στον χώρο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας Ιουστινιανού 42, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τη

Σελίδες