Πηλαδάκης: «Ανακρίβειες τα περί πλειστηριασμού του AEL FC ARENA»

Τρί, 05/12/2017 - 21:44 / Tags: AEL FC ARENA, Πηλαδάκης
Πηλαδάκης: «Ανακρίβειες τα περί πλειστηριασμού του AEL FC ARENA»

Την απάντηση της στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγω για πλειστηριασμό του AEL FC ARENA έδωσε η ιδιοκτήτρια εταιρία ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ η οποία μιλά για ρυθμισμένες οφειλές του γηπέδου.

Αναλυτικά:

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων « Πηλαδάκη » γνωστοποιεί τα εξής :

Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών περί πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ και ατομικά του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου των εταιρείων του Ομίλου κ.Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, επισημαίνεται ότι καμία διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, ούτε πολύ περισσότερο πλειστηριασμού, υπάρχει σε εξέλιξη ή έχει με οποιονδήποτε τρόπο κινηθεί, σχετικά με το Γήπεδο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που εκμεταλλεύεται η εταιρεία στη Λάρισα.
Συνεπώς τα σχετικά δημοσιεύματα είναι απολύτως ανακριβή.
Η εταιρεία έχει πράγματι  αντιμετωπίσει σοβαρές δυσχέρειες, λόγω της πτώχευσης της εργολάβου εταιρείας του όλου συγκροτήματος ΕΡΓΟ3 και εν συνέχεια λόγω των προβλημάτων που είχε η ιστορική ομάδα της Λάρισας για την οποία και κατασκευάστηκε το γήπεδο.
Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΡΙΣΑ όπως και όλων των εταιρειών του Ομίλου, ήδη από το 2014, έχουν  υπαχθεί σε ρύθμιση.
Σημειώνεται ότι στρατηγικός στόχος του Ομίλου είναι η ουσιαστική  αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων των εταιρειών και η σταδιακή επάνοδος στην κερδοφορία ύστερα από συνεχή πτώση τα τελευταία εννέα χρόνια λόγω της οξύτατης οικονομικής κρίσης, ειδικότερα στο χώρο των τυχερών παιγνίων.
Παρόλα αυτά ο Όμιλος έχει επιτύχει να διατηρήσει σε λειτουργία όλες τις δραστηριότητες, μισθοδοτώντας περισσότερους από 500 εργαζόμενους, μη απολύοντας εργαζόμενους και καταβάλλοντας ετησίως πάνω από 12.000.000 € προς το Δημόσιο ενώ ακόμα εκκρεμεί υποχρέωση επιστροφής ΦΠΑ, προς εταιρίες του ομίλου ύψους περίπου 1.300.000 ευρώ.
Ήδη ο Όμιλος έχει επιτύχει ουσιώδη μεταστροφή των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας ΑΕ που εκμεταλλεύεται το καζίνο της Κέρκυρας.
Χάρη στην στρατηγική αυτή, το καζίνο της Κέρκυρας έχει ήδη επιτύχει λειτουργική κερδοφορία κατά την τελευταία χρήση 2016 και συνεχώς βελτιώνει τα αποτελέσματα του.
Αντίστοιχες προοπτικές υπάρχουν και για τις άλλες εταιρείες του Ομίλου, την εταιρεία  Theros International που εκμεταλλεύεται το καζίνο της Πάτρας και την εταιρεία Vivere AE που εκμεταλλεύεται το καζίνο της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Όμιλος ακολουθεί, σε συνεργασία με την δανείστρια τράπεζα Πειραιώς, μια συντεταγμένη στρατηγική απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεων, μέσω όλων των νομίμων διαδικασιών και νομικών επιλογών και αποβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας αυτής με στόχο την συνολική αναδιάρθωση των εταιρειών σε επίπεδο λειτουργικό και οργανωτικό όσο και σε επίπεδο υποχρεώσεων, προσαρμόζοντας αυτές στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Υπό την έννοια αυτή όλα τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία  που δημιούργησε ο πρόεδρος του Ομίλου, εργαζόμενος  στην Ελλάδα , είναι απολύτως  εμφανή και είναι διαθέσιμα ώστε να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες τόσο προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όσο και προς την Τράπεζα.

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η διαδικασία εκποίησης ακινήτου για την απομείωση των υποχρεώσεών του.