ταλαιπωρία

Ουρές,ταλαιπωρία και εκνευρισμός για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - Εκτός λειτουργίας το σύστημα

Ουρές,ταλαιπωρία και εκνευρισμός για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - Εκτός λειτουργίας το σύστημα

Μεγάλη ένταση και εκνευρισμός επικρατεί στα ΚΕΠ όπου γίνονται αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα

Σελίδες