Θεσσαλικό Θέατρο

Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου με το εξαιρετικό έργο «O Φ Σ Α Ϊ Ν Τ»

Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου με το εξαιρετικό έργο «O Φ Σ Α Ϊ Ν Τ»

Συνεχίζονται με επιτυχία, οι παραστάσεις του «Θεσσαλικού Θεάτρου», στο «Θέατρο του Μύλου», (Τηλ:

Σελίδες