Σεπτεμβρίου 25, 2020

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διάρκειας πολλών μηνών, από αύριο, για τις εργασίες στη γέφυρα του Πηνειού

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας αποφασίζει τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποκλεισμό της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς στην περιοχή της υφιστάμενης γέφυρας Πηνειού (χ.θ. 11+950), για την εκτέλεση εργασιών ενίσχυσής της και για χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

 Σύμφωνα με την Εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και του ανωτέρω (γ) σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Διεύθυνση Δ17, η κίνηση των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα αποκατασταθεί ως εξής:
Α) Α/Κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ -ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
 Η κίνηση προς Κατερίνη θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Κατερίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη.
Β) Ι/Κ ΤΕΜΠΩΝ
 Η κίνηση προς Κατερίνη θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Κατερίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού, και την δημιουργία παράκαμψης στην περιοχή αναστροφής των οχημάτων του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη.
Γ) Ι/Κ ΟΜΟΛΙΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΤΑΡΙΑΣ
 Η κίνηση προς Κατερίνη θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Κατερίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού, ενώ προβλέπεται και ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή της γέφυρας Πηνειού με υποχρεωτική έξοδο των οχημάτων από την Π.Ε.Ο. μέσω του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Ομολίου.
 Αντίστοιχα η κίνηση προς Λάρισα θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Λάρισα του Η/Κ Ραψάνης, ενώ προβλέπεται ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή της γέφυρας Πηνειού και η υποχρεωτική αναστροφή των οχημάτων της Π.Ε.Ο. με την κατασκευή προσωρινού καμβίδιου κυκλικής κίνησης, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη.
Δ) Ι/Κ ΠΥΡΓΕΤΟΥ- Η/Κ ΡΑΨΑΝΗΣ
 Η κίνηση προς Λάρισα θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Λάρισα του Η/Κ Ραψάνης, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη.
Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της ~ η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή αποκλεισμού της κυκλοφορίας.

Δημοφιλή

Error: No articles to display

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

  info@postlarissa.gr

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων