Ιουλίου 15, 2020

Σήμερα οι 71 προσλήψεις για το Πάρκο των Ευχών

Προσλήψεις για το Πάρκο των Ευχών εγκρίνει απόψε το δημοτικό συμβούλιο. Στη Σχετική εισήγηση του δημάρχου αναφέρεται:

«Με την με αριθ. 733/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας θεματικού πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ.
Σύμφωνα με το υπ’αριθ. πρωτ. 48029/01-11-2019 έγγραφο του γραφείου Αντιδημάρχου Οικονομικών, ο Δήμος Λαρισαίων λειτουργεί στο χώρο του Αλκαζάρ από 8/12 έως 07/01 Θεματικό Πάρκο Χριστουγέννων γνωστό ως “Πάρκο των Ευχών”, όπου πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χοροί συλλόγων, κουκλοθέατρο κ.λ.π.) και δράσεις («Το σπίτι του Άγιου Βασίλη», «Το εργαστήρι των ξωτικών», «Το ταχυδρομείο», «Ο κινηματογράφος των ξωτικών»,κ.α), με απώτερο σκοπό των ανάδειξή του σε κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός.
Επειδή αναμένεται να υπάρξει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, υπάρχει ανάγκη πρόσληψης είκοσι (71) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, δίμηνης διάρκειας, η σύμβαση των οποίων θα λήγει το αργότερο έως και την
31/01/2020, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 206 του Ν. 3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την υποδοχή, συνοδεία και ενημέρωση των μαθητών και των επισκεπτών του πάρκου. Επίσης για να υποδυθούν διάφορους ρόλους, όπως Άγιος Βασίλης, ξωτικά, βασίλισσα του χιονιού κ.λπ., αλλά και
για να απασχοληθούν στις εργασίες απεγκατάστασης του θεματικού πάρκου,
σε εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας αυτού. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε για την πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Νόμου 3584/2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, συνολικά εβδομήντα ένα (71) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και κατ’ άνώτατο όριο μέχρι 31
Ιανουαρίου 2020.»

Δημοφιλή

Error: No articles to display

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

  info@postlarissa.gr

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων