Σεπτεμβρίου 30, 2020

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Λάρισας της ΝΔ Χρήστος Καπετάνος αναφέρεται στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη συγχώνευση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επισημαίνει τα εξής:

«Η πρόταση διαλόγου που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας για τη συγχώνευση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τη Λάρισα και την Θεσσαλία ευρύτερα, που πρέπει να επισημανθούν και να γίνουν κατανοητές από όλους.

Σύμφωνα με την πρόταση, όλες οι οικονομικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στην έδρα του νέου Ιδρύματος.

Η προτεινόμενη αναδιάταξη των Τμημάτων του ενιαίου Πανεπιστημίου έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των λειτουργούντων Τμημάτων του ΤΕΙ στη Λάρισα από 11 σε 7 και την αντίστοιχη μείωση του αριθμού των εισακτέων κατά 35-40%. Έτσι ο φοιτητικός πληθυσμός της πόλης της Λάρισας θα περιορισθεί κατά ένα ποσοστό 35-40% με ανάλογες συνέπειες. Η μείωση του φοιτητικού πληθυσμού θα έχει αντίστοιχες επιπτώσεις στην αγορά κατοικίας και στο μέγεθος της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επιπλέον, ο προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης του Αβερώφειου Ιδρύματος πετυχαίνει επίσης το ακατόρθωτο: Η Αβερώφειος, προτείνεται να γίνει αγροδιατροφικό τεχνολογικό πάρκο, το οποίο θα ελέγχεται από ένα Ινστιτούτο που υπάγεται σε ένα νομικό πρόσωπο, ήτοι το ερευνητικό κέντρο «ΙΑΣΩΝ».

Η πρόταση του Υπουργού Γαβρόγλου, διέπεται από ένα μένος και κατά των υπαλλήλων του ΤΕΙ. Τους στερεί όλα τα δικαιώματα εξέλιξης. Όλες οι θέσεις ευθύνης (διευθυντές και τμηματάρχες) καταργούνται στη Λάρισα και στη Λαμία και παραμένουν μόνο στο προσωπικό που υπηρετεί στη σημερινό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Φαίνεται ότι η ισονομία δεν είναι κάτι που ταιριάζει στη νεοσοσιαλιστική ιδεολογία.

Ο Τεχνολογικός και Γεωπονικός χαρακτήρας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν μπορεί να απαλειφθεί από τον χάρτη της πρωτεύουσας της Θεσσαλίας.

Οι προχειρότητες των νομοσχεδίων, των συγκυβερνώντων ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σύντομα θα είναι παρελθόν».

Στην ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων της πόλης και θέμα την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που συγκάλεσε ο Δήμος Λαρισαίων, την προηγούμενη Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Νίκος Παπαγεωργίου.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των ενδιαφερομένων μελέτες για την εξειδίκευση της Θεσσαλίας ανά οικονομικό κλάδο και ανά Περιφερειακή Ενότητα αλλά και την μελέτη στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων παραγωγικότητας της Θεσσαλίας, που εκπόνησε μέσω των θεσμικών του οργάνων το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, οι οποίες ήδη απεστάλησαν στον Υπουργό Παιδείας και κοινοποιήθηκαν σε όλους τους φορείς. Επισήμανε πως με απόφαση της Αντιπροσωπείας του το ΤΕΕ ΚΔΘ,  λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη συζήτηση που κατά τους τελευταίους μήνες πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο με θέμα τη συγχώνευση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των προθέσεων του αρμόδιου Υπουργείου που αφορά στη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προτείνει:

  1. Το όποιο σχέδιο συγχώνευσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Θεσσαλίας οφείλει να λάβει υπόψη:

Α) την εξειδίκευση ανά Περιφερειακή Ενότητα, στην Θεσσαλία καθώς η αξιοποίηση αυτής σε συνδυασμό με τις τοπικές οικονομίες κλίμακος, θα συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην οικονομική ανάπτυξή της.

Β) την προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού ιδρύματος τόσο μεταξύ των Θεσσαλικών πόλεων όσο και των αστικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

  1. Η εξειδίκευση στην Θεσσαλία ανά Περιφερειακή Ενότητα βάσει Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και απασχόλησης κατά το 2015 (τελευταία διαθέσιμα δεδομένα από ΕΛ.ΣΤΑΤ.) έχει ως εξής:
  • Οι ΠΕ Λάρισας & Καρδίτσας παρουσιάζουν οικονομική εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα με την ΠΕ Καρδίτσας να είναι ισχυρή και ως προς την απασχόληση στον ίδιο τομέα.
  • Η ΠΕ Μαγνησίας παρουσιάζει οικονομική εξειδίκευση στους τομείς των κατασκευών και «χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» χωρίς αντίστοιχη όμως εξειδίκευση ως προς την απασχόληση.
  • Η ΠΕ Τρικάλων παρουσιάζει εξειδίκευση τόσο ως προς την ΑΠΑ όσο και ως προς την απασχόληση στον κλάδο «Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών».
  1. Το όποιο σχέδιο συγχώνευσης πρέπει να απαντά, πέραν όλων των άλλων, στο πώς το νέο ίδρυμα θα στηρίξει αποτελεσματικά την περιφερειακή ανάπτυξη της Θεσσαλίας, μέσω των παρακάτω κατευθύνσεων:
  • της βελτίωσης της περιφερειακής καινοτομίας μέσω της έρευνας, της διάχυσης γνώσεων και καινοτομιών και της μεταφοράς τεχνολογίας.
  • της προώθησης της επιχειρηματικότητας και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων.
  • της συμβολής στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο.
  • της βελτίωσης της κοινωνικής ισότητας και της κοινωνικής συνοχής μέσω της τοπικής ανάπτυξης και της ανάδειξης του χώρου που τα φιλοξενεί.

Συμπερασματικά κατέληξε ο πρόεδρος, Νίκος Παπαγεωργίου, η πρόταση του Υπουργείου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν απαντά στα κριτήρια που τέθηκαν και επομένως δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης».

 

Πολύωρη και με ευρεία συμμετοχή φορέων ήταν η σύσκεψη που συγκάλεσε σήμερα ο Δήμαρχος Λάρισας Απόστολος Καλογιάννης για το θέμα της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Θεσσαλίας, μετά και τη σχετική πρόταση που δόθηκε στη δημοσιότητα απο το υπουργείο Παιδείας.

Τη σύσκεψη άνοιξε ο κ. Καλογιάννης ο οποίος διευκρίνισε εξ’ αρχής πως αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και πως τις τελικές αποφάσεις για το θέμα θα λάβουν το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ. Επανέλαβε τη θέση του ότι η πρόταση του υπουργείου αποτελεί μεν μια βάση διαλόγου ωστόσο επιδέχεται πολλές βελτιώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαφύλαξη της πολύχρονης πορείας του ΤΕΙ και επεσήμανε την ανάγκη βελτιωτικών παρεμβάσεων για τα Πολυτεχνικά Τμήματα, τα Ιατρικά Εργαστήρια και τα τουριστικά επαγγέλματα.
Την ανάγκη το σχέδιο ανάπτυξης του νέου Ιδρύματος να στηρίζεται πρώτιστα σε ακαδημαικά κριτήρια και κατα δεύτερο λόγο σε θέματα τοπικου χαρακτήρα, επεσήμανε ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολης Ιωάννης Στεφανίδης, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως θα έπρεπε να προηγηθεί ενδελεχής συζήτηση.
Για πλήρη αγνόηση από πλευράς υπουργείου της πρότασης του ΤΕΙ για το θέμα έκανε λόγο ο πρύτανης του Ιδρύματος Ξ. Σπηλιώτης ο οποίος μάλιστα υποστήριξε πως το σχέδιο στην προτεινόμενη του μορφή, είναι καταδικασμένο να αποτύχει.
Για προχειρότητα και αναρχία στην κατάρτιση του σχεδίου, χωρίς να προηγηθεί καμία μελέτη σκοπιμότητας και για εξυπηρέτηση τοπικισμών, λαικισμών και πελατειακών σχέσεων μίλησε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Κ. Μπαργιώτας.

Την απόφαση του περιφερειάρχη Κ. Αγοραστού να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη φορέων της Θεσσαλίας παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, μετέφερε στη σύσκεψη ο αντιπεριφερειάρχης Απ. Μπέμπης και σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το σχέδιο έρχεται να υποδαυλίσει συμπεριφορές κοινωνικού αυτοματισμού…»
«Θέλουμε ένα ανώτατο ίδρυμα αλλά όχι και ξεπούλημα του ΤΕΙ» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΕΒΕ Σ. Γιαννακόπουλος και συνέχισε «οι λαικισμού δεν χωρούν… βασικός μας στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Θεσσαλίας»
Για ένα ακόμη επεισόδιο μικροπολιτικής διαχείρισης έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΕΒ Αχ. Νταβέλης και σημείωσε με έμφαση » δεν μπορουμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο η εκπαίδευση δεν συνδέεται με την παραγωγή». Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη μιας μελετης βιωσιμότητας που έπρεπε να προηγηθεί ενώ μίλησε για ξεκάθαρη επιβολή του σχεδίου
Ακολούθησαν τοποθετήσεις και άλλων εκπροσώπων φορέων καθώς και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

Πηγή: ert.gr 

Δήλωση για την πρόταση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έκανε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός:

«Η δημοσιοποιηθείσα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φέρει την υπογραφή του Υπουργού κ. Γαβρόγλου και τη σφραγίδα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός κινήθηκε πίσω από τις κουρτίνες και έχει ακέραια την ευθύνη τόσο για τους χειρισμούς που έκανε όσο και την πρόταση που παρουσίασε», επισημαίνει σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο οποίος αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι οι φορείς της Θεσσαλίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

«Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας πιστεύουμε στη συλλογική ηγεσία ώστε να κληθούν να αποφασίσουν αυτοί που θα υλοποιήσουν. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και συγκαλούμε ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων της Θεσσαλίας (Δήμοι, ακαδημαϊκή κοινότητα, κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς) στην οποία προσκαλούμε και θεωρούμε απολύτως επιβεβλημένη την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και προσωπικά του Υπουργού ώστε να γίνει γνήσιος δημοκρατικός και ουσιαστικός διάλογος», αναφέρει στη δήλωσή του ο Περιφερειάρχης και τονίζει:

«Ως αιρετή Περιφέρεια θέλαμε κι επιδιώξαμε να μετέχουμε στο διάλογο για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλία όσο και γενικότερα να συνεργαστούμε, ωστόσο το Υπουργείο το απέφυγε με αξιοσημείωτη και ανεξήγητη επιμονή.

Είναι προφανές ότι η δημοσιοποιηθείσα πρόταση

-Δεν προέκυψε από διάλογο ούτε με την κοινωνία ούτε την Αυτοδιοίκηση.

-Δεν περιέχει το αναγκαίο σχέδιο υλοποίησης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ύψος και πηγές χρηματοδότησης, προσλήψεις προσωπικού, συνολικό κόστος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά και σοβαρές αμφιβολίες, αν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια.

- Επιχειρεί να υποδαυλίσει συμπεριφορές κοινωνικού αυτοματισμού στη Θεσσαλία ναρκοθετώντας την περιφερειακή ενότητα και συνείδηση που με τιτάνιες προσπάθειες και εξαντλητικό διάλογο έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε ως αιρετή Περιφέρεια.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας έστω αυτήν την ύστατη ώρα να μην δημιουργήσει τετελεσμένα και να μην μετακυλήσει στην τοπική κοινωνία το κόστος της προχειρότητας και της προφανούς εξυπηρέτησης μικροκομματικών και προσωπικών συμφερόντων.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι

-η μεγαλύτερη επένδυση μίας χώρας είναι αυτή η οποία στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο,

-η παιδεία του μέλλοντος απαιτεί καθαρά επιχειρήματα,

-κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να προκύπτει μέσα από σοβαρό, ανοιχτό, δημοκρατικό διάλογο με την τοπική κοινωνία και βεβαίως με νηφαλιότητα και ψυχραιμία και να αποβαίνει προς όφελος της εκπαίδευσης και της κοινωνίας».

Επισημαίνεται ότι η σύσκεψη θα γίνει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε ημερομηνία που θα καθοριστεί σε συνεργασία με το γραφείο του Υπουργού Παιδείας ώστε να είναι εφικτή η παρουσία του κ. Γαβρόγλου.

Οι ερευνητικές δομές είναι οι σπουδαιότερες που αποκτά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη νέα του μορφή, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τη «Θ». Η Λάρισα αποκτά ογκολογικό κέντρο και ο Βόλος γίνεται διεθνές κέντρο έρευνας. Σύμφωνα με τη νέα δομή, ο Βόλος αποκτά 14 Τμήματα, εκ των οποίων δύο νέα, εννέα στη Λάρισα, εκ των οποίων εφτά νέα, τέσσερα στην Καρδίτσα, εκ των οποίων τρία νέα, δύο στα Τρίκαλα, εκ των οποίων ένα νέο και πέντε στη Λαμία εκ των οποίων τρία νέα.

Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ», το οποίο θα διαθέτει τα παρακάτω έξι Ινστιτούτα, τα οποία αναπτύσσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στις υποδομές του πανεπιστημίου. Κέντρο των δραστηριοτήτων η Κίτρινη Αποθήκη:
-Ινστιτούτο Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Πόλεων – Βόλος.
-Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης Βόλος.
-Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.
-Ινστιτούτο Κινησιολογίας.
-Ινστιτούτο Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων.

Το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης (ΚΕΚΑ) ΙΑΣΩΝ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως σκοπό την προώθηση της έρευνας και της σύνδεσής της με το παραγωγικό σύστημα της περιφέρειας. Στο Κέντρο εντάσσονται υφιστάμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία λειτουργούν στη Θεσσαλία ή δημιουργούνται νέα. Τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του πανεπιστημίου θα να συμμετέχουν στα Ινστιτούτα του ΚΕΚΑ ως Ερευνητές (dual appointment). Το Κέντρο θα επιχορηγείται για τις λειτουργικές του ανάγκες από το υπουργείο το οποίο ορίζει και τα μέλη της Διοίκησης του σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΠΘ συμμετέχει ex-officio στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου.
Ιδρύεται στη Λάρισα το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.ΘΕ.), στα όρια του αγροκτήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας και της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής. Υπό το Πάρκο θα λειτουργεί Θερμοκοιτίδα Νέων Αγροτικών Επιχειρήσεων, με στόχο την παροχή υποστήριξης κατά την εισαγωγή στο επιχειρηματικό οικοσύστημα spin-off εταιρειών που θα δραστηριοποιούνται σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στον αγροτικό χώρο. Η Θερμοκοιτίδα θα υποστηρίζεται τόσο από το Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης που θα ιδρυθεί στη Λάρισα όσο και από τα Τμήματα του ΠΘ.
Ιδρύεται στη Λάρισα Ολοκληρωμένο Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας Καρκίνου. Το Κέντρο συνιστά σημαντικότατη αναπτυξιακή επένδυση και για το ιατρικό Τμήμα και για την περιοχή. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας.
Αντικείμενο του Κέντρου είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και η μεγιστοποίηση των ωφελημάτων που η καινοτόμος τεχνολογία δύναται να προσφέρει σήμερα στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, καθώς επίσης και η προσφορά ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών στους καρκινοπαθείς, της Θεσσαλίας, της υπόλοιπης Ελλάδος και των γειτονικών χωρών. Το Κέντρο αναμένεται να συμβάλλει θετικά σε βασικές παραμέτρους του τομέα της υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν την προσβασιμότητα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας σε καρκινοπαθείς.

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου τεχνολογικά Ογκολογικού Κέντρου, το οποίο θα λειτουργεί ως Center of Excellence για την έρευνα και εκπαίδευση του καρκίνου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η απαιτούμενη υποδομή περιλαμβάνει πλήρη διαγνωστικό τεχνολογικό εξοπλισμό, καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό εξωτερικής ακτινοθεραπείας με σύγχρονες μονάδες ακτινοβόλησης φωτονίων και επιταχυντή πρωτονίων με ένα θάλαμο θεραπείας, καθώς και ογκολογική κλινική ημέρας. Η καινοτόμος υποδομή εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών στους καρκινοπαθείς στην Ελλάδα, οι οποίες δεν παρέχονται πουθενά αλλού στην χώρα. Νέες θέσεις εργασίας (150 άμεσες και άνω των 1000 έμμεσες) δημιουργούνται για επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης που σήμερα αναγκάζεται να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Το Κέντρο θα είναι μοναδικό για τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, γεγονός που θα εντείνει τον ιατρικό τουρισμό στην περιοχή και τη χώρα.
Το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Center for International Studies) του ΠΘ ιδρύει και λειτουργεί στους Δελφούς και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα Παράρτημα, το οποίο υποστηρίζει Αγγλόφωνα Προγράμματα για την Αρχαία, Μέση και Νεότερη Ελληνική Ιστορία, τη Φιλοσοφία, τις Τέχνες, το Θέατρο και τον Πολιτισμό. Τα Προγράμματα απευθύνονται σε ξένους φοιτητές, είναι εντατικά και επαναλαμβανόμενα, διεξάγονται και σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και συνδυάζονται με επισκέψεις στα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της χώρας. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο διερευνά τη δυνατότητα να ιδρύσει στους Δελφούς μαζί με άλλους φορείς και να υποστηρίξει επιστημονικά ένα Διεθνές Κέντρο Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Ισόρροπης Ανάπτυξης το οποίο θα αναπτύσσει ετήσιες δραστηριότητες που προάγουν την επικοινωνία και την αντιμετώπιση διεθνών ζητημάτων μείζονος σημασίας και κρίσεων.

Το Π.Θ ιδρύει στη Λαμία Πανεπιστημιακό Κέντρο Αποκατάστασης και Ευεξίας, το οποίο θα αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αποκατάστασης, θα υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και την εφαρμογή νέων μεθόδων αποκατάστασης, καθώς και την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.
Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τίθεται σε λειτουργία το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το οποίο προσφέρει σε αποφοίτους ΕΠΑΛ κατ’ αρχήν και μετά σε ΓΕΛ Διετή Προγράμματα Εκπαίδευσης δωρεάν με απευθείας εισαγωγή, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις.
Στο πλαίσιό του λειτουργούν Διετή Προγράμματα Σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία αντιστοιχούν σε επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει τεκμηριωμένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, καλύπτουν ανάγκες του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας και υπάρχει η δυνατότητα του ΠΘ να τα προσφέρει. Τα Διπλώματα τα οποία παρέχονται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι επιπέδου πέντε με βάση την κλίμακα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Είναι πιστοποιημένα και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Σε κάθε πόλη στην οποία υπάρχουν δομές του ΠΘ προσφέρονται Προγράμματα.

Τα τμήματα στον Βόλο 
1. Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 2. Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων, 3. Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, 4. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 5. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 6. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, 7. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 8. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 9. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 10. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 11. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 12. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 13. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, 14. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Τα τμήματα 2 και 3 είναι νέα.
Πανεπιστημιακά Κέντρα: Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας «Ιάσων» (με 6 Ινστιτούτα).
Ινστιτούτα: 1. Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Πόλεων, 2. Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
Διετή Προγράμματα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ενδεικτικά): 1. Τουριστικών Επαγγελμάτων, 2. Σχεδιαστών και Γραφιστικής, 3. Εργοδηγών Τεχνικών Έργων, 4. Τεχνικών Εικονοληψίας και Ηχοληψίας, 5. Τεχνικών Πληροφορικής.

Πηγή: e-thessalia.gr

Δημοφιλή

Error: No articles to display

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

  info@postlarissa.gr

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων